Konferanse om screening og diagnostikk av brystkreft i Oslo

  • 2018-11-17
Konferansen arrangeres av Mammografiprogrammet og Kreftregisteret. Den er spesielt rettet mot alle som arbeider med mammografiscreening og brystdiagnostikk i Mammografiprogrammet, men er også åpen for andre interesserte.
I løpet av konferansen vil en rekke ulike temaer presenteres og diskuteres: 
· Overdiagnostikk og overbehandling av brystkreft 
· Nye europeiske retningslinjer for mammografiscreening
· Ferske forskningsresultater fra Mammografiprogrammet
· Maskinlæring og kunstig intelligens i mammografiscreening
· Bildekvalitetens betydning
· Radiologisk kvalitet i Storbritannia og Norge
· Faggruppenes arbeid med å videreutvikle mammografiscreeningen i Norge
· Status og potensiell rolle for tomosyntese og andre nye teknikker innen brystkreftscreening og –diagnostikk
· Immunterapiens rolle i framtidig brystkreftbehandling
Mer informasjon om program og påmelding finner du her: 

Nyhetsarkivet - Klicka så kommer de upp ovan.

Medlemskap

Vill du bli medlem eller har frågor angånde ditt medlemskap?

Tidningen Röret

Röret är vår medlemstidning som ges ut fyra gånger per år.

Utbildning

Vill du ha information om kurser, stipendier och lärosäten?

Strålskydd

Här kan du läsa mer om föreningens arbete för strålskydd, inklusive remissvar till nya strålskyddslagen.

Kontrastmedel

Riktlinjer, jodkontrastmedel, överkänslighetsreaktioner, ESUR.

Vetenskapliga rådet

Nytt från vetenskapliga rådet.

Annonsering?

Vill du annonsera i vår tidning eller på hemsidan?

Kontaktinformation

Ordförande
Kerstin Hillergård
kerstin.hillergard@swedrad.com

Om föreningen

Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor (SFR) är en professionell sammanslutning av röntgensjuksköterskor och studerande. Föreningen företräder professionens kunskapsområde med syfte att främja utveckling, utbildning och forskning inom hälso- och sjukvård.

Kontakta Ordförande

Skicka